Täyden palvelun hautaustoimisto
Täyden palvelun hautaustoimisto

Varattoman hautajaiset

Kuka maksaa varattoman hautajaiset? Pääsääntöisesti hautauskustannukset maksetaan aina vainajan varoista, mutta mikäli vainaja on varaton voi hautajaisten järjestäjä hakea ns. hautausavustusta kunnan sosiaalitoimesta.

Ns. hautausavustus on harkinnanvarainen sosiaalitoimen toimeentulotuki. Näissä tapauksissa vainaja on useimmiten jo ollut sosiaalitoimen asiakkaana.

Hautausavustuksen hakeminen

Kuolinpesän varat tulee selvittää aina ennen hautausavustuksen myöntämistä. Mikäli kuolinpesä on varaton voidaan hakea hautausavustusta eli toimeentulotukea kunnan sosiaalitoimesta. Jos vainaja ei ole ollut sosiaalitoimen asiakas kuten perustoimeentulotuen saaja toimitaan seuraavasti:

 • Toimeentulohakemus tehdään kunnan verkkosivuilla: tarvitaan liitteinä mm. vainajan viimeisin verotuspäätös, kaikkien tilien tiliotteet ja hautaustoimiston lasku
 • Tiliotteen ja viimeisimmän veropäätöksen perusteella selvitetään onko vainajan tileillä tarpeeksi varoja hautajaisten järjestämiseen.
  • Jos tilillä ei ole varoja mutta vainajalla on kiinteää omaisuutta myönnetään hautaukseen maksusitoumus täydentävänä toimeentulotukena, josta tehdään takaisinperintäpäätös.
  • Jos tilillä ei ole varoja eikä vainajalla ole kiinteää omaisuutta myönnetään avustus ilman takaisinperintää.

Hautauskulut ovat aina ensisijaisia kuluja. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli kuolinpesässä on varoja näistä hoidetaan aina ensisijaisesti hautaus- ja perunkirjoituskulut ennen muiden laskujen vähentämistä. Mikäli kuolinpesään ei jää varoja muiden laskujen maksamista varten hautajaiskulujen jälkeen, loput laskut luetaan velkojien tappioiksi.

Jos omaiset eivät halua järjestää hautajaisia

Jos kuolinpesässä ei ole varallisuutta hoitaa hautauskustannuksia, eivätkä omaiset halua järjestää hautajaisia, vainajan viimeisin kotikunta hoitaa hautajaisten järjestämisen sekä maksun. Mikäli vainajalla ei ole lainkaan omaisia kunnan sosiaalitoimi voi järjestää hautajaiset.

Hautausavustuksen kulut

Mitä menoja hyväksytään hautausavustukseen?

Jokaisella kunnalla on omat päätöksensä hautausavustuksen suuruudesta ja siitä mihin hautausavustusta myönnetään. Pääsääntöisesti varattoman vainajan hautajaisiin voi maksusitoumuksella valita edullisen arkun sekä yhden kuljetuksen. Joissain kunnissa voidaan myös hyväksyä pieni arkkulaite, arkkuvaate ja edullinen uurna(usein seurakunta tarjoaa maksuttoman tai edullisen pahviuurnan tai uurna voidaan lainata sirottelua varten) avustuksen piiriin.

Mitä kuluja ei hyväksytä varattoman vainajan hautausavustukseen?

Hautausavustukseen ei yleensä hyväksytä mm. kuolinilmoitusta, muistotilaisuuden kustannuksia tai muistomerkkiä.

Myös muut tahot voivat avustaa varattoman vainajan hautauskuluissa

Esimerkiksi vainajan viimeisin työnantaja tai ammattiliitto saattavat myöntää hautausavustusta. Tätä on syytä tiedustella suoraan työnantajalta tai ammattiliitolta.

Jos vainaja on sotainvalidi, Valtiokonttorilta on mahdollista hakea hautausapua mikäli vainajan työkyvyttömyysaste oli vähintään 20 prosenttia.

Tiivistettynä kuka maksaa hautajaiset?

 1. Ensisijaisesti tarkastellaan kuolinpesää ja löytyykö kuolinpesästä varallisuutta hautajaisten järjestämiseen.
 2. Mikäli vainaja on varaton jäävät jäljelle seuraavat vaihtoehdot:
  1. Omaiset voivat halutessaan järjestää hautajaiset ja hakea tähän tukea
  2. Omaiset hakevat hautausavustusta hautajaisten kohtuullisiin kustannuksiin joko sosiaalitoimesta tai muista mahdollisista tahoista. Tuen yli menevät kulut tulevat järjestäjän maksettaviksi.
  3. Viime kädessä vainajan viimeisin kunta järjestää hautajaiset

Autamme mielellämme yhdessä yhteiskumppanimme kanssa perunkirjoitusasioissa sekä vastaamme  mahdollisiin kysymyksiin varattoman hautaukseen liittyen.

Surun kohdatessa me autamme

Kotkan hautaus- ja kukkapalvelu on järjestänyt hautajaisia Kotkassa ja Kotkan lähialueilla jo vuodesta 1972 lähtien. Kokemuksellamme ja tietotaidollamme olemme apunasi surun hetkellä ja autamme mielellämme kaikessa hautajaisten järjestämiseen liittyvissä kysymyksissä.

Jos sinulla on kysyttävää varattoman hautajaisten järjestämisestä tai tarvitset apua hautajaisten järjestämiseen niin ota rohkeasti yhteyttä.

Tutustu myös muihin artikkeleihimme:

Copyright © 2024 Kotkan Hautaus- ja Kukkapalvelu Oy